10e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumiteOverige
Fudo dachiSeiken mae gedan baraiSeiken ago uchiHiza geriSanchin dachiTaikyoku sono ichiOpdrukken (15x)Ippon kumiteKiai
Sanchin dachiShuto mae gedan baraiSeiken gyaku tsukiKin geriZenkutsu dachiTaikyoku sono niSit-ups (40x)Nogare
Yoi dachiSeiken morote tsukiMae geriSquats (15x)
Zenkutsu dachiSeiken oi tsuki

9e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumite
Heiko dachiSeiken chudan uchi ukeHiji ateMae keageKokutsu dachiTaikyoku sono sanOpdrukken (20x)Sanbon kumite
Heisoku dachiShuto chudan uchi ukeSeiken kagi tsukiSoto mawashi keageSit-ups (45x)Yakusoku kumite
Kokutsu dachiSeiken shita tsukiUchi mawashi keageSquats (20x)
Musubi dachiSeiken tate tsukiYoko keage

8e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataRenrakuConditieKumite
Kiba dachiMorote chudan uchi ukeUraken ganmen uchiKansetsu geriKiba dachiSokugi taikyoku sono ichi1. Mae geri, chudan gyaku tsukiOpdrukken (30x)Jiyu kumite (2x 60 sec.)
Kumite no dachiUraken hizo uchiMawashi geriSokugi taikyoku sono ni2. Chudan soto uke, mae gedan barai, chudan gyaku tsukiSit-ups (50x)
Tsuru ashi dachiUraken mawashi uchiYoko geriSokugi taikyoku sono sanSquats (30x)
Uraken oroshi ganmen uchiTobi geri
Uraken sayu ganmen uchi

7e kyu

TachiTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumiteOverige
Neko ashi dachiTettsui hizo uchiAgo jodan geriNeko ashi dachiPinan sono ichiOpdrukken (35x)Jiyu kumite (3x 60 sec.)Ibuki sankai
Shiko dachiTettsui komi kamiJodan uchi haizoku geriSanchin no kataSit-ups (55x)
Uchi hachiji dachiTettsui mae uchiSquats (35x)
Tettsui oroshi ganmen uchiTobi geri (+10 cm)
Tettsui yoko uchi

6e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumite
Kake ashi dachiHiji ukeNihon nukiteUshiro geriKake ashi dachiPinan sono niOpdrukken (40x)Jiyu kumite (4x 60 sec.)
Jiju gedan baraiShuto hizo uchiPinan sono sanSit-ups (60x)
Jodan shuto uchi ukeShuto jodan uchi uchiSquats (40x)
Mawashi gedan baraiShuto sakotsu uchiTobi geri (+15 cm)
Shuto sakotsu uchi komi
Shuto yoko ganmen uchi
Ushiro hiji ate
Yonhon nukite

5e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumite
Moro ashi dachiSeiken juji ukeAge hiji ateOroshi soto kakato geriMoro ashi dachiPinan sono yonOpdrukken (45x)Jiyu kumite (5x 60 sec.)
Shotei ukeJun tsukiOroshi uchi kakato geriSit-ups (65x)
Shuto juji ukeOroshi hiji ateSquats (45x)
Shotei uchiTobi geri (+15 cm)

4e kyu

UkeTsukiKeriIdo geikoKataRenrakuConditieKumite
Koken ukeHaishu uchiKake geriUra idoPinan sono goMae geri, yoko geri, ushiro geri, chudan gyaku tsukiOpdrukken (50x)Jiyu kumite (6x 60 sec.)
Koken uchiTaikyoku sono ichi uraSit-ups (70x)
Mae hiji ateTaikyoku sono ni uraSquats (50x)
Taikyoku sono san uraTobi geri (+20 cm)

3e kyu

UkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumite
Gedan shotei morote ukeHiraken mawashi uchiAge kakato ushiro geriYon ju go do idoTsuki no kataOpdrukken (55x)Jiyu kumite (10x 60 sec.)
Gedan shuto morote ukeHiraken oroshi uchiMae kakato geriSit-ups (75x)
Hiraken tsukiSquats (55x)
Tobi geri (+20 cm)

2e kyu

UkeTsukiKeriIdo geikoKataRenrakuConditieKumite
Kake ukeHitosashi yubi ippon kenTobi mae geriKumite no kamae: Okuri ashi, fumi ashi, kosa, oi ashiGekisai daiGedan barai (achteruit), ago uchi en gyaku tsuki (vooruit), 1 stap mae geri (oi ashi), mawashi geri, ushiro geri, gedan barai, gyaku tsukiOpdrukken (60x)Jiyu kumite (12x 60 sec.)
Morote kake ukeNakayubi ippon kenTobi nidan geriTenshoSit-ups (80x)
Oyayubi ippon kenSquats (60x)
Ryoto ken tsukiTobi geri (+30 cm)
Yame tsuki

1e kyu

UkeTsukiKeriKataRenrakuConditieKumite
Chudan haito uchi ukeHaito uchiMawashi tobi geriGekisai shoMawashi geri (voorste been), oi tsuki, gyaku tsuki, mawashi geri (achterste been)Opdrukken (65x)Jiyu kumite (15x 60 sec.)
Osae ukeKeiko uchiUshiro tobi geriYantsuOi tsuki, gyaku tsuki, oi tsuki, shita tsukiSit-ups (100x)
Morote haito uchiYoko tobi geriSquats (65x)
Tobi geri (+30 cm)

1e dan

UkeTsukiKataRenrakuConditieKumiteOverige
Morote haito uchi ukeAge jodan tsukiPinan sono go uraMawashi geri, ushiro mawashi geri, jodan mae geri, mawashi geri, ushiro mawashi geriOpdrukken (75x)Jiyu kumite (20x 60 sec.)EHBO diploma
Toho uchiPinan sono ichi uraSit-ups (150x)
Pinan sono ni uraSquats (75x)
Pinan sono san uraTobi geri (+30 cm)
Pinan sono yon ura
Saifa

2e dan

KataConditieKumiteOverige
SeienchinOpdrukken (75x)Jiyu kumite (30x 60 sec.)Scheidsrechter/jury (nationaal)
SeipaiSit-ups (150x)
Squats (75x)
Tobi geri (+30 cm)

3e dan

KataConditieKumiteOverige
Eigen kataOpdrukken (75x)Jiyu kumite (40x 60 sec.)Jury (internationaal)
GaryuSit-ups (150x)
KankuSquats (75x)
Tobi geri (+30 cm)

4e dan

KataConditieKumiteOverige
Sushi hoOpdrukken (75x)Jiyu kumite (50x 60 sec.)Scheidsrechter (internationaal)
Sit-ups (150x)
Squats (75x)
Tobi geri (+30 cm)