10e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumiteOverige
Fudo dachiSeiken jodan ukeSeiken ago uchiHiza geriSanchin dachiTaikyoku sono ichiOpdrukken (15x)Ippon kumiteKiai
Sanchin dachiSeiken mae gedan baraiSeiken gyaku tsukiKin geriZenkutsu dachiTaikyoku sono niSit-ups (40x)Nogare
Ushiro mawashi geriShuto jodan ukeSeiken morote tsukiMae geriSquats (15x)
Yoi dachiShuto mae gedan baraiSeiken oi tsuki
Zenkutsu dachi

9e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumite
Heiko dachiSeiken chudan soto ukeHiji ateMae keageKokutsu dachiTaikyoku sono sanOpdrukken (20x)Sanbon kumite
Heisoku dachiSeiken chudan uchi ukeSeiken kagi tsukiSoto mawashi keageSit-ups (45x)Yakusoku kumite
Kokutsu dachiShuto chudan soto ukeSeiken shita tsukiUchi mawashi keageSquats (20x)
Musubi dachiShuto chudan uchi ukeSeiken tate tsukiYoko keage

8e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataRenrakuConditieKumite
Kiba dachiMorote chudan uchi ukeUraken ganmen uchiKansetsu geriKiba dachiSokugi taikyoku sono ichi1. Mae geri, chudan gyaku tsukiOpdrukken (30x)Jiyu kumite (2x 60 sec.)
Kumite no dachiSeiken uchi uke gedan baraiUraken hizo uchiMawashi geriSokugi taikyoku sono ni2. Chudan soto uke, mae gedan barai, chudan gyaku tsukiSit-ups (50x)
Tsuru ashi dachiShuto uchi uke gedan baraiUraken mawashi uchiYoko geriSokugi taikyoku sono sanSquats (30x)
Uraken oroshi ganmen uchiTobi geri
Uraken sayu ganmen uchi

7e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumiteOverige
Neko ashi dachiMae shuto mawashi ukeTettsui hizo uchiAgo jodan geriNeko ashi dachiPinan sono ichiOpdrukken (35x)Jiyu kumite (3x 60 sec.)Ibuki sankai
Shiko dachiShuto mawashi ukeTettsui komi kamiJodan uchi heisoku geriSanchin no kataSit-ups (55x)
Uchi hachiji dachiTettsui mae uchiSquats (35x)
Tettsui oroshi ganmen uchiTobi geri (+10 cm)
Tettsui yoko uchi

6e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumite
Kake ashi dachiEnkei Gyaku TsukiNihon nukiteUshiro geriKake ashi dachiPinan sono niOpdrukken (40x)Jiyu kumite (4x 60 sec.)
Hiji ukeShuto hizo uchiPinan sono sanSit-ups (60x)
Jiju gedan baraiShuto jodan uchi uchiSquats (40x)
Jodan shuto uchi ukeShuto sakotsu uchiTobi geri (+15 cm)
Mawashi gedan baraiShuto sakotsu uchi komi
Shuto yoko ganmen uchi
Ushiro hiji ate
Yonhon nukite

5e kyu

TachiUkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumite
Moro ashi dachiSeiken juji ukeAge hiji ateOroshi soto kakato geriMoro ashi dachiPinan sono yonOpdrukken (45x)Jiyu kumite (5x 60 sec.)
Shotei ukeJun tsukiOroshi uchi kakato geriSit-ups (65x)
Shuto juji ukeOroshi hiji ateSquats (45x)
Shotei uchiTobi geri (+15 cm)

4e kyu

UkeTsukiKeriIdo geikoKataRenrakuConditieKumite
Koken ukeHaishu uchiKake geriUra idoPinan sono goMae geri, yoko geri, ushiro geri, chudan gyaku tsukiOpdrukken (50x)Jiyu kumite (6x 60 sec.)
Koken uchiTaikyoku sono ichi uraSit-ups (70x)
Mae hiji ateTaikyoku sono ni uraSquats (50x)
Taikyoku sono san uraTobi geri (+20 cm)

3e kyu

UkeTsukiKeriIdo geikoKataConditieKumite
Gedan shotei morote ukeHiraken mawashi uchiAge kakato ushiro geriYon ju go do idoTsuki no kataOpdrukken (55x)Jiyu kumite (10x 60 sec.)
Gedan shuto morote ukeHiraken oroshi uchiMae kakato geriSit-ups (75x)
Hiraken tsukiSquats (55x)
Tobi geri (+20 cm)

2e kyu

UkeTsukiKeriIdo geikoKataRenrakuConditieKumite
Kake ukeHitosashi yubi ippon kenTobi mae geriKumite no kamae: Okuri ashi, fumi ashi, kosa, oi ashiGekisai daiGedan barai (achteruit), ago uchi en gyaku tsuki (vooruit), 1 stap mae geri (oi ashi), mawashi geri, ushiro geri, gedan barai, gyaku tsukiOpdrukken (60x)Jiyu kumite (12x 60 sec.)
Morote kake ukeNakayubi ippon kenTobi nidan geriTenshoSit-ups (80x)
Oyayubi ippon kenSquats (60x)
Ryuto ken tsukiTobi geri (+30 cm)
Yama tsuki

1e kyu

UkeTsukiKeriKataRenrakuConditieKumite
Chudan haito uchi ukeHaito uchiMawashi tobi geriGekisai shoMawashi geri (voorste been), oi tsuki, gyaku tsuki, mawashi geri (achterste been)Opdrukken (65x)Jiyu kumite (15x 60 sec.)
Osae ukeKeiko uchiUshiro mawashi tobi geriYantsuOi tsuki, gyaku tsuki, oi tsuki, shita tsukiSit-ups (100x)
Morote haito uchiUshiro tobi geriSquats (65x)
Yoko tobi geriTobi geri (+30 cm)

1e dan

UkeTsukiKataRenrakuConditieKumiteOverige
Morote haito uchi ukeAge jodan tsukiPinan sono go uraMawashi geri, ushiro mawashi geri, jodan mae geri, mawashi geri, ushiro mawashi geriOpdrukken (75x)Jiyu kumite (20x 60 sec.)EHBO diploma
Toho uchiPinan sono ichi uraSit-ups (150x)
Pinan sono ni uraSquats (75x)
Pinan sono san uraTobi geri (+30 cm)
Pinan sono yon ura
Saifa

2e dan

KataConditieKumiteOverige
SeienchinOpdrukken (75x)Jiyu kumite (30x 60 sec.)Scheidsrechter/jury (nationaal)
SeipaiSit-ups (150x)
Squats (75x)
Tobi geri (+30 cm)

3e dan

KataConditieKumiteOverige
Eigen kataOpdrukken (75x)Jiyu kumite (40x 60 sec.)Jury (internationaal)
GaryuSit-ups (150x)
KankuSquats (75x)
Tobi geri (+30 cm)

4e dan

KataConditieKumiteOverige
Sushi hoOpdrukken (75x)Jiyu kumite (50x 60 sec.)Scheidsrechter (internationaal)
Sit-ups (150x)
Squats (75x)
Tobi geri (+30 cm)